Terug naar home

Privacy

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo
wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden.

Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Evelien Rijpma, Guusje van Kreij & Esmee Evers

1. The Orange Boost

Je leest op dit moment de privacyverklaring van The Orange Boost. The Orange Boost is een communicatie- en contentbureau dat zich richt op de online zichtbaarheid van bedrijven. Denk hierbij aan het geven van advies en het ontwikkelen van visuele uitingen. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door The Orange Boost verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door The Orange Boost, neem dan gerust contact op via de contactgegevens helemaal onderaan deze pagina.

2. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door The Orange Boost. Deze worden hieronder toegelicht.

2.1 Het beheren van social media kanalen

The Orange Boost beheert de social mediakanalen van opdrachtgevers. Hiervoor zijn inlog- en mogelijke persoonlijke gegevens nodig. Ook wordt de content die op de kanalen geplaatst wordt opgeslagen in Google drive. Daarnaast worden de gegevens uit de analytics tools van de kanalen gebruikt. Deze gegevens zijn echter anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Het is noodzakelijk om deze gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren.

2.2 Mailing campaigns versturen

The Orange Boost stuurt mailings. Deze mailings zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je
wordt mondeling of tekstueel gevraagd om je aan te melden voor de nieuwsbrief om je voor- en achternaam en e-mailadres. In dit geval is er dan ook sprake van toestemming vanuit de persoon om wie het gaat.
Ook verstuurt The Orange Boost nieuwsbrieven namens klanten. In dit geval gaat het om de persoonsgegevens van derden en is het dan ook noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren. De klant heeft in dit geval, als het goed is, toestemming vanuit de persoon om wie het gaat.

2.3 Website optimalisatie/opstellen

The Orange Boost optimaliseert en/of stelt websites voor klanten op. Hiervoor zijn inlog- en mogelijke persoonlijke gegevens nodig. Ook worden de gegevens uit de analytics tool van de website gebruikt. Het is noodzakelijk om deze gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren.

2.4 Analytics

De website van The Orange Boost verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

2.5 Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met The Orange Boost via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en projectomschrijving.

2.6 Contact onderhouden

Jouw gegevens zullen verzameld worden wanneer The Orange Boost een dienst voor jouw bedrijf gaat leveren. Hiervoor worden echter alleen de benodigde gegevens om contact te kunnen onderhouden opgeslagen. In dit geval worden de gegevens bewaard om een dienst aan te kunnen bieden.

3. Ontvangers

De gegevens die The Orange Boost ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

3.1 Mailchimp

De mailing campaigns worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

3.2 Visio

De e-mail van The Orange Boost wordt gehost bij Visio. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Visio.

3.3 Webflow

De website en back-ups van de website worden gehost bij Webflow. Gegevens die jij achterlaat op de website van The Orange Boost zijn op de servers van Webflow opgeslagen.

3.4 Google Drive

The Orange Boost bewaart haar klantgegevens, zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres en persoonlijk/mail contact op Google Drive. Gegevens die wij nodig hebben om in contact te blijven worden hierop bewaard.

4. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door The Orange Boost, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

4.1 Het beheren van social mediakanalen

Jouw inlog- en persoonsgegevens en de content die wij hebben gemaakt voor jouw bedrijf worden opgeslagen op Google Drive. De opslag van jouw gegevens is voor maximaal één jaar. Mocht er na dit jaar geen vervolg gegeven worden aan de samenwerking, dan zullen de persoonsgegevens uit het Google Docs klantenbestand verwijderd worden.

4.2 Mailing campaigns versturen

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk op elk gewenst moment uitschrijven door een mail te sturen naar hi@theorangeboost.com.

4.3 Website optimalisatie/opstellen

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door The Orange Boost, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Jouw inlog- en persoonsgegevens worden opgeslagen op Google Drive. De opslag van jouw gegevens is voor maximaal één jaar. Mocht er na een jaar geen vervolg gegeven worden aan de samenwerking, dan zullen de persoonsgegevens uit het Google Docs klantenbestand verwijderd worden. Wat betreft de gegevens van Analytics, ook deze zullen na één jaar van de Google Drive verwijderd worden.

4.4 Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

4.5 Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met The Orange Boost via mail, dan worden de gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam,
bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar bewaard.

4.6 Contact onderhouden

Het klantenbestand dat The Orange Boost onderhoudt via Google Drive, met daarin bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, worden tot maximaal twee jaar bewaard.

5. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door The Orange Boost of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast is het domein van The Orange Boost ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt. Daarnaast is de verbinding tussen onze browser en de server beveiligd met een SSL certificaat. De gegevens worden versleuteld verstuurd, zodat 'luistervinken' deze niet kunnen onderscheppen.

6. Jouw rechten

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door The Orange Boost, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

6.1 Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij The Orange Boost vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met The Orange Boost. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

6.2 Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door The Orange Boost.

6.3 Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens die bij The Orange Boost opgeslagen liggen nodig hebben in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan
heb je het recht op overdracht. Hierbij dient The Orange Boost al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

6.4 Recht op wisselen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij The Orange Boost vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

6.5 Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat The Orange Boost niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

6.6 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat The Orange Boost jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens

Het gebruikmaken van deze rechten kan via hi@theorangeboost.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen één week (7 dagen) te reageren.

7. Jouw rechten

The Orange Boost verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan
het aanbieden van diensten of producten van The Orange Boost via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan The Orange Boost de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met The Orange Boost met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden
gevraagd.

The Orange Boost behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer The Orange Boost dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van The Orange Boost te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Evelien Rijpma, Guusje van Kreij & Esmee Evers | The Orange Boost V.O.F. | hi@theorangeboost.com | + 31 (0) 610 350 031 | KvK: 81989237